N7elite Avatar

Các bài tham dự của N7elite

Cho cuộc thi ONE Graphic Design for a music track Cover!!!

 1. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi ONE Graphic Design for a music track Cover!!!
  Graphic Design Bài thi #15 cho ONE Graphic Design for a music track Cover!!!
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi ONE Graphic Design for a music track Cover!!!
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi ONE Graphic Design for a music track Cover!!!
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi ONE Graphic Design for a music track Cover!!!
  Đã rút