TheGuyver2040 Avatar

Các bài tham dự của TheGuyver2040

Cho cuộc thi Obtain closed form expression for CDF of two uniforms

 1. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Mathematics cho cuộc thi Obtain closed form expression for CDF of two uniforms
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Mathematics cho cuộc thi Obtain closed form expression for CDF of two uniforms
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Mathematics cho cuộc thi Obtain closed form expression for CDF of two uniforms
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Mathematics cho cuộc thi Obtain closed form expression for CDF of two uniforms
  Đã rút