kohleth Avatar

Các bài tham dự của kohleth

Cho cuộc thi Obtain closed form expression for CDF of two uniforms

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Mathematics cho cuộc thi Obtain closed form expression for CDF of two uniforms
  Mathematics Bài thi #7 cho Obtain closed form expression for CDF of two uniforms
  Mathematics Bài thi #7 cho Obtain closed form expression for CDF of two uniforms
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Mathematics cho cuộc thi Obtain closed form expression for CDF of two uniforms
  0 Thích