Bảng thông báo công khai

 • GultajBangash
  GultajBangash
  • cách đây 4 tháng

  Please check my Entry # 58 and 59

  • cách đây 4 tháng
 • GultajBangash
  GultajBangash
  • cách đây 4 tháng

  I would do it shortly

  • cách đây 4 tháng
 • GultajBangash
  GultajBangash
  • cách đây 4 tháng

  Thanks for your comments

  • cách đây 4 tháng
 • Blkjpg
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  I like this logo. I’d like it even more if the beard was a little shorter.

  • cách đây 4 tháng