Bảng thông báo công khai

 • GultajBangash
  GultajBangash
  • cách đây 3 tháng

  I will merge the characteristics of both of them and upload again.

  • cách đây 3 tháng
 • Blkjpg
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  I like that it’s a shorter beard, but I like the skull that you used previously more. Even if the other one had a longer beard.

  Thank you for reading my comments about the beard, though.

  • cách đây 3 tháng