Bảng thông báo công khai

 • GultajBangash
  GultajBangash
  • cách đây 2 tháng

  Please check my Entry No 66 as per your instructions.

  • cách đây 2 tháng
 • Blkjpg
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  This one is getting close. Can you change his beard and hair to grey instead of black?

  • cách đây 2 tháng