1. Á quân
    số bài thi 1
    Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Optimistik Money Educatorz: The Art of Building & Evolving
    Đã rút