AresAF Avatar

Các bài tham dự của AresAF

Cho cuộc thi PACKAGING DESIGN FOR MUGS

 1. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi PACKAGING DESIGN FOR MUGS
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi PACKAGING DESIGN FOR MUGS
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi PACKAGING DESIGN FOR MUGS
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi PACKAGING DESIGN FOR MUGS
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi PACKAGING DESIGN FOR MUGS
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi PACKAGING DESIGN FOR MUGS
  Đã rút