denmiru Avatar

Các bài tham dự của denmiru

Cho cuộc thi PACKAGING DESIGN FOR MUGS

 1. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi PACKAGING DESIGN FOR MUGS
  Graphic Design Bài thi #26 cho PACKAGING DESIGN FOR MUGS
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi PACKAGING DESIGN FOR MUGS
  Graphic Design Bài thi #21 cho PACKAGING DESIGN FOR MUGS
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi PACKAGING DESIGN FOR MUGS
  Graphic Design Bài thi #19 cho PACKAGING DESIGN FOR MUGS
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi PACKAGING DESIGN FOR MUGS
  Graphic Design Bài thi #15 cho PACKAGING DESIGN FOR MUGS
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi PACKAGING DESIGN FOR MUGS
  Graphic Design Bài thi #2 cho PACKAGING DESIGN FOR MUGS
  Bị từ chối
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi PACKAGING DESIGN FOR MUGS
  Graphic Design Bài thi #24 cho PACKAGING DESIGN FOR MUGS
  Bị từ chối
  0 Thích