"4PF" Logo

 • Tình trạng: Pending
 • Giải thưởng: $250
 • Các bài thi đã nhận: 132

Tóm tắt cuộc thi

We are looking for a new logo that says "4PF" in bubbly letters. All letters should be touching! The 4 should be the largest, and the PF can be to the right of it.

All letters must be connected. We want the letters to be bubbly letters, totally custom.

Please please please look at my attachment before you submit it! Make sure the letters are bubbly!

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • Bhavesh57
  Bhavesh57
  • cách đây 1 tuần

  #1384

  • cách đây 1 tuần
 • engrdj007
  engrdj007
  • cách đây 3 tuần

  #1434 #1429

  • cách đây 3 tuần
 • engrdj007
  engrdj007
  • cách đây 3 tuần

  Please check this #1434 #1429

  • cách đây 3 tuần
 • arianrimon
  arianrimon
  • cách đây 3 tuần

  entry #1404

  • cách đây 3 tuần
 • engrdj007
  engrdj007
  • cách đây 3 tuần

  Please check this #1434 #1432 #1429

  • cách đây 3 tuần
 • Roben42
  Roben42
  • cách đây 4 tuần

  #1362

  • cách đây 4 tuần
 • mdjony424
  mdjony424
  • cách đây 4 tuần

  Sir i have a unic and minimalist design.please contact me. i hope you like my design

  • cách đây 4 tuần
 • engrdj007
  engrdj007
  • cách đây 4 tuần

  Also check please ...... #1434

  • cách đây 4 tuần
 • engrdj007
  engrdj007
  • cách đây 4 tuần

  please check #1432 #1429

  • cách đây 4 tuần
 • razibdesign01
  razibdesign01
  • cách đây 4 tuần

  Please check# 810

  • cách đây 4 tuần
 • MdElahi7877
  MdElahi7877
  • cách đây 4 tuần

  Hi! Kindly check please: #1474#1479 #1480 #1489#1491 Thanks!

  • cách đây 4 tuần
 • Van0va
  Van0va
  • cách đây 4 tuần

  Please check #1486 #1485 #1484

  • cách đây 4 tuần
 • Futurewrd
  Futurewrd
  • cách đây 4 tuần

  Check #1481 please

  • cách đây 4 tuần
 • Van0va
  Van0va
  • cách đây 4 tuần

  Hi! Kindly check please: #1473 #1440 #1390 #1331 Thanks!

  • cách đây 4 tuần
 • MdElahi7877
  MdElahi7877
  • cách đây 4 tuần

  sir please check #1439#1444#1456 #1458#1471

  • cách đây 4 tuần
 • umeshkottara
  umeshkottara
  • cách đây 4 tuần

  Hi, Plz Chk #1464

  • cách đây 4 tuần
 • umeshkottara
  umeshkottara
  • cách đây 4 tuần

  Plz Chk #1456

  • cách đây 4 tuần
 • masudamiin
  masudamiin
  • cách đây 1 tháng

  Hi, please check #1449#this is a neat and unique sketch of the character, I'm still working on the character.

  • cách đây 1 tháng
 • williamfarhat
  williamfarhat
  • cách đây 1 tháng

  no attachment

  • cách đây 1 tháng
 • engrdj007
  engrdj007
  • cách đây 1 tháng

  #1434

  • cách đây 1 tháng
 • engrdj007
  engrdj007
  • cách đây 1 tháng

  Also check #1433 #1432

  • cách đây 1 tháng
 • engrdj007
  engrdj007
  • cách đây 1 tháng

  please check this #1431 #1429

  • cách đây 1 tháng
 • Rabby15650528
  Rabby15650528
  • cách đây 1 tháng

  sir please check #1414 #1415

  • cách đây 1 tháng
 • SigitJr
  SigitJr
  • cách đây 1 tháng

  please check #1395 sir, thanks

  • cách đây 1 tháng
 • YuliaOr
  YuliaOr
  • cách đây 1 tháng

  Hi! Please check #1393. Thanks.

  • cách đây 1 tháng
 • ssarkarsetu
  ssarkarsetu
  • cách đây 1 tháng

  Please check my entry #1391

  • cách đây 1 tháng
 • Van0va
  Van0va
  • cách đây 1 tháng

  Please check #1331 #1390 Thanks!

  • cách đây 1 tháng
 • Comnix
  Comnix
  • cách đây 1 tháng

  Please check #1387, #1388 and #1389

  • cách đây 1 tháng
 • Bhavesh57
  Bhavesh57
  • cách đây 1 tháng

  please feedback. Thank you...

  • cách đây 1 tháng
 • deverasoftware
  deverasoftware
  • cách đây 1 tháng

  Please check entry #1357 #1359 #1360 , thank you..

  • cách đây 1 tháng
 • ericsatya233
  ericsatya233
  • cách đây 1 tháng

  #1332

  • cách đây 1 tháng
 • reddmac
  reddmac
  • cách đây 1 tháng

  #1328 . :)

  • cách đây 1 tháng
 • masudamiin
  masudamiin
  • cách đây 1 tháng

  Hi, please check #1315#1319#1320#this is a neat and unique sketch of the character, I'm still working on the character

  • cách đây 1 tháng
 • anwarhossain315
  anwarhossain315
  • cách đây 1 tháng

  SIR WHERE YOUR ATTACH FILE

  • cách đây 1 tháng
 • SigitJr
  SigitJr
  • cách đây 1 tháng

  please check #1300, #1301, #1305, #1306, #1309 sir, thanks

  • cách đây 1 tháng
 • mobarokhossenbd
  mobarokhossenbd
  • cách đây 1 tháng

  #1299

  • cách đây 1 tháng
 • mobarokhossenbd
  mobarokhossenbd
  • cách đây 1 tháng

  please check my concept here #1304 #1308

  • cách đây 1 tháng
 • TrezaCh2010
  TrezaCh2010
  • cách đây 1 tháng

  Hi Sir! Kindly check #1294

  • cách đây 1 tháng
 • istahmed16
  istahmed16
  • cách đây 1 tháng

  #1250 #1260 #1264 #1267 #1269, Please Check, Thanks.

  • cách đây 1 tháng
 • sulkhan16
  sulkhan16
  • cách đây 1 tháng

  Please check my new entry sir #1290 #1291

  • cách đây 1 tháng
 • ericsatya233
  ericsatya233
  • cách đây 1 tháng

  #1268

  • cách đây 1 tháng
 • MdElahi7877
  MdElahi7877
  • cách đây 1 tháng

  Please check #1085, thanks

  • cách đây 1 tháng
 • andresteran
  andresteran
  • cách đây 1 tháng

  Please check #1124, thanks

  • cách đây 1 tháng
 • ssdesignz19
  ssdesignz19
  • cách đây 1 tháng

  check please #1121 #1122

  • cách đây 1 tháng
 • madesignteam
  madesignteam
  • cách đây 1 tháng

  please check my concept here #1109 thanks

  • cách đây 1 tháng
 • ritziov
  ritziov
  • cách đây 1 tháng

  hi, Please Check #1107 #1108

  • cách đây 1 tháng
 • daudhasan
  daudhasan
  • cách đây 1 tháng

  Please Check #1083

  • cách đây 1 tháng
 • daudhasan
  daudhasan
  • cách đây 1 tháng

  Please Check #1079

  • cách đây 1 tháng
 • mdfaruq52
  mdfaruq52
  • cách đây 1 tháng

  Please Check Entry #907#908 #910 #987 ,Thank You

  • cách đây 1 tháng
 • mstmonowara321
  mstmonowara321
  • cách đây 1 tháng

  Please Check Entry #1014 #1015 Thank You.

  • cách đây 1 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!