Mazeduljoni Avatar

Các bài tham dự của Mazeduljoni

Cho cuộc thi Package Design For A Dozen Pencils

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Package Design For A Dozen Pencils
  Graphic Design Bài thi #28 cho Package Design For A Dozen Pencils
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Package Design For A Dozen Pencils
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Package Design For A Dozen Pencils
  Graphic Design Bài thi #7 cho Package Design For A Dozen Pencils
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Package Design For A Dozen Pencils
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Package Design For A Dozen Pencils
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Package Design For A Dozen Pencils
  Graphic Design Bài thi #16 cho Package Design For A Dozen Pencils
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Package Design For A Dozen Pencils
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Package Design For A Dozen Pencils
  Đã rút
 9. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Package Design For A Dozen Pencils
  Đã rút
 10. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Package Design For A Dozen Pencils
  Đã rút