Decorsmith Avatar

Các bài tham dự của Decorsmith

Cho cuộc thi Packaging Box Design for Cherub Baby

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Box Design for Cherub Baby
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Box Design for Cherub Baby
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Box Design for Cherub Baby
  Đã rút