R063rt Avatar

Các bài tham dự của R063rt

Cho cuộc thi Packaging Box Design for Cherub Baby

 1. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Box Design for Cherub Baby
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Box Design for Cherub Baby
  0 Thích