midget Avatar

Các bài tham dự của midget

Cho cuộc thi Packaging Design for Shockproof Kids iPad Case

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Design for Shockproof Kids iPad Case
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Design for Shockproof Kids iPad Case
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Design for Shockproof Kids iPad Case
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Design for Shockproof Kids iPad Case
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Design for Shockproof Kids iPad Case
  0 Thích