1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging design contest for two different eco-friendly straws
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging design contest for two different eco-friendly straws
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging design contest for two different eco-friendly straws
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging design contest for two different eco-friendly straws
  0 Thích