Bảng thông báo công khai

 • asadhanif86
  asadhanif86
  • cách đây 3 năm

  yes, I will give all the files (fonts, vector, PSD).

  • cách đây 3 năm
 • CyTek
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  if i choose you, will you provide me the full source .psd file, and the font that you use and the graphic that you use?

  • cách đây 3 năm
 • tanzeelhussain
  tanzeelhussain
  • cách đây 3 năm

  Please check Entry #67 Entry #68

  • cách đây 3 năm