japinligata Avatar

Các bài tham dự của japinligata

Cho cuộc thi Perfect Piece Logo

 1. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Perfect Piece Logo
  Bị từ chối
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Perfect Piece Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Perfect Piece Logo
  Bị từ chối
  1 Thích