vladspataroiu Avatar

Các bài tham dự của ASV Collective

Cho cuộc thi Perfect Piece Logo

 1. Á quân
  số bài thi 78
  Bài tham dự #78 về Graphic Design cho cuộc thi Perfect Piece Logo
  Graphic Design Bài thi #78 cho Perfect Piece Logo
  Graphic Design Bài thi #78 cho Perfect Piece Logo
  Graphic Design Bài thi #78 cho Perfect Piece Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Graphic Design cho cuộc thi Perfect Piece Logo
  Graphic Design Bài thi #77 cho Perfect Piece Logo
  Graphic Design Bài thi #77 cho Perfect Piece Logo
  Graphic Design Bài thi #77 cho Perfect Piece Logo
  Bị từ chối
  0 Thích