N0Das Avatar

Các bài tham dự của N0Das

Cho cuộc thi Photoshop expert

 1. Á quân
  số bài thi 94
  Bài tham dự #94 về Photoshop cho cuộc thi Photoshop expert
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 114
  Bài tham dự #114 về Photoshop cho cuộc thi Photoshop expert
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 93
  Bài tham dự #93 về Photoshop cho cuộc thi Photoshop expert
  Đã rút