imadlakraa Avatar

Các bài tham dự của imadlakraa

Cho cuộc thi Photoshop expert

 1. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Photoshop cho cuộc thi Photoshop expert
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Photoshop cho cuộc thi Photoshop expert
  Đã rút