Freelancer: vaidehisutariya
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Updated Design for your Picture sender

Here is your updated design. If you need any other modifications then feel free to ask me. :)


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    17
                   cho                     Picture sender
Bài tham dự #17

Bảng thông báo công khai

 • vaidehisutariya
  vaidehisutariya
  • cách đây 3 tháng

  Please check the updated design and share modifications with me.

  • cách đây 3 tháng