Bảng thông báo công khai

 • fresh22
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  ok thank u

  • cách đây 3 năm
 • BorisBeznosyuk
  BorisBeznosyuk
  • cách đây 3 năm

  I found the font. Changing. It will take me 20 min.

  • cách đây 3 năm
 • BorisBeznosyuk
  BorisBeznosyuk
  • cách đây 3 năm

  Of course I can, do you happen to know what the name of the font. It would be really accelerated the process.

  • cách đây 3 năm
 • fresh22
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  Can u change the font on this to match the pisces font

  • cách đây 3 năm