Freelancer: anat21om
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Pizza wallpaper artwork

Hand-drawn in chalk pizza concept.

Bài tham dự cuộc thi #38 cho Pizza wallpaper artwork
Bài tham dự #38

Bảng thông báo công khai

  • lucad86
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 1 tháng

    great work. could you try incorporate more construction lines, and also much thinner/lighter lines.

    • cách đây 1 tháng