Bảng thông báo công khai

 • varadvision13
  varadvision13
  • cách đây 1 tháng

  Please check my entry #94

  • cách đây 1 tháng
 • JoAnnaludlow
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 1 tháng

  Please make the foot 30% bigger, and the wings 10% smaller

  • cách đây 1 tháng
 • varadvision13
  varadvision13
  • cách đây 1 tháng

  Please check my entry #90 , #91 and #92

  • cách đây 1 tháng
 • JoAnnaludlow
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 1 tháng

  This is our favorite, can you please use the blue color 5DE9FF

  • cách đây 1 tháng