Freelancer: rahudesign
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

HOPE YOU LIKE IT

anything you want to edit just order me sir i will do it .... kept it simple


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    45
                   cho                     Podcast art
Bài tham dự #45

Bảng thông báo công khai

 • JoAnnaludlow
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Can you make the logo 20% smaller. We want the title to fill up the space more and the foot x-ray a little lower and bigger.

  • cách đây 2 tháng
  1. rahudesign
   rahudesign
   • cách đây 2 tháng

   Yes sir I can do that ...I will update and show you

   • cách đây 2 tháng
  2. rahudesign
   rahudesign
   • cách đây 2 tháng

   please sir do check #80 i updated the work as you said ...

   • cách đây 2 tháng