karmachela Avatar

Các bài tham dự của karmachela

Cho cuộc thi Portrait comic drawing from a picture

 1. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Illustrator cho cuộc thi Portrait comic drawing from a picture
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Illustrator cho cuộc thi Portrait comic drawing from a picture
  Bị từ chối
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Illustrator cho cuộc thi Portrait comic drawing from a picture
  Bị từ chối
  2 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Illustrator cho cuộc thi Portrait comic drawing from a picture
  Bị từ chối
  2 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Illustrator cho cuộc thi Portrait comic drawing from a picture
  Bị từ chối
  2 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Illustrator cho cuộc thi Portrait comic drawing from a picture
  Bị từ chối
  2 Thích