lucaender Avatar

Các bài tham dự của lucaender

Cho cuộc thi Portrait comic drawing from a picture

 1. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Illustrator cho cuộc thi Portrait comic drawing from a picture
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Illustrator cho cuộc thi Portrait comic drawing from a picture
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Illustrator cho cuộc thi Portrait comic drawing from a picture
  Đã rút