Freelancer: stants
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

6

Ops, sorry about the mouth, I understood wrong. I really tried to fix the eye, but I'm not sure what is wrong with it!?


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    39
                   cho                     Portrait comic drawing from a picture
Bài tham dự #39

Bảng thông báo công khai

 • ralucaferesteanu
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  everything great now! thank you!

  • cách đây 7 năm