Freelancer: porderanto
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Portrait comic drawing from a picture

Hope you will like it. thank you.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    41
                   cho                     Portrait comic drawing from a picture
Bài tham dự #41

Bảng thông báo công khai

 • porderanto
  porderanto
  • cách đây 7 năm

  thank you very much !

  • cách đây 7 năm
 • ralucaferesteanu
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  love it!!

  • cách đây 7 năm