Ni200306 Avatar

Các bài tham dự của Ni200306

Cho cuộc thi Poster Design for Rock Tour

 1. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for Rock Tour
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for Rock Tour
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for Rock Tour
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for Rock Tour
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for Rock Tour
  Đã rút