Vixxxen Avatar

Các bài tham dự của Vixxxen

Cho cuộc thi Poster Design for Rock Tour

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for Rock Tour
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for Rock Tour
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for Rock Tour
  0 Thích