amandachien Avatar

Các bài tham dự của amandachien

Cho cuộc thi Poster Design for a Chocolate promotion

 1. Á quân
  số bài thi 112
  Bài tham dự #112 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for a Chocolate promotion
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 111
  Bài tham dự #111 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for a Chocolate promotion
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 110
  Bài tham dự #110 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for a Chocolate promotion
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 109
  Bài tham dự #109 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for a Chocolate promotion
  Đã rút