hagar0 Avatar

Các bài tham dự của hagar0

Cho cuộc thi Poster Design for a Chocolate promotion

 1. Á quân
  số bài thi 92
  Bài tham dự #92 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for a Chocolate promotion
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 67
  Bài tham dự #67 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for a Chocolate promotion
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 66
  Bài tham dự #66 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for a Chocolate promotion
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 65
  Bài tham dự #65 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for a Chocolate promotion
  Bị từ chối
  0 Thích