1. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Print & Packaging Design for Independent representative
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Print & Packaging Design for Independent representative
  Bị từ chối
  0 Thích