kostakazakoff Avatar

Các bài tham dự của kostakazakoff

Cho cuộc thi Print & Packaging Design for Tween

 1. Á quân
  số bài thi 34
  Graphic Design Bài thi #34 cho Print & Packaging Design for Tween
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 33
  Graphic Design Bài thi #33 cho Print & Packaging Design for Tween
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 32
  Graphic Design Bài thi #32 cho Print & Packaging Design for Tween
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 31
  Graphic Design Bài thi #31 cho Print & Packaging Design for Tween
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 30
  Graphic Design Bài thi #30 cho Print & Packaging Design for Tween
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 29
  Graphic Design Bài thi #29 cho Print & Packaging Design for Tween
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 22
  Graphic Design Bài thi #22 cho Print & Packaging Design for Tween
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 19
  Graphic Design Bài thi #19 cho Print & Packaging Design for Tween
  0 Thích