Patrickjoseph03 Avatar

Các bài tham dự của Patrickjoseph03

Cho cuộc thi Produce a 21st Birthday Video

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Animation cho cuộc thi Produce a 21st Birthday Video
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Animation cho cuộc thi Produce a 21st Birthday Video
  Đã rút