Sandalu9 Avatar

Các bài tham dự của Sandalu9

Cho cuộc thi Promotional Video Creation

 1. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về After Effects cho cuộc thi Promotional Video Creation
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về After Effects cho cuộc thi Promotional Video Creation
  Bị từ chối
  0 Thích