chrisfenix Avatar

Các bài tham dự của chrisfenix

Cho cuộc thi Promotional Video Creation

 1. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Video Services cho cuộc thi Promotional Video Creation
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Video Services cho cuộc thi Promotional Video Creation
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Video Services cho cuộc thi Promotional Video Creation
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Video Services cho cuộc thi Promotional Video Creation
  Bị từ chối
  0 Thích