Bảng thông báo công khai

 • shatil9
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  Hi! Nice to see your achievement. However, let me see at schematic, at least.

  • cách đây 4 tháng
 • shatil9
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  Hi! Nice to see your achievement. However, let me see at schematic, at least.

  • cách đây 4 tháng