elieserpreyes Avatar

Các bài tham dự của elieserpreyes

Cho cuộc thi Python script to run on GPU using CUDA

 1. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Python cho cuộc thi Python script to run on GPU using CUDA
  Python Bài thi #2 cho Python script to run on GPU using CUDA
  Python Bài thi #2 cho Python script to run on GPU using CUDA
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Python cho cuộc thi Python script to run on GPU using CUDA
  Python Bài thi #1 cho Python script to run on GPU using CUDA
  0 Thích