shivashankar93 Avatar

Các bài tham dự của shivashankar93

Cho cuộc thi Quality logo

 1. Á quân
  số bài thi 77
  Graphic Design Bài thi #77 cho Quality logo
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 76
  Graphic Design Bài thi #76 cho Quality logo
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 37
  Graphic Design Bài thi #37 cho Quality logo
  Graphic Design Bài thi #37 cho Quality logo
  Graphic Design Bài thi #37 cho Quality logo
  Graphic Design Bài thi #37 cho Quality logo
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 2
  Graphic Design Bài thi #2 cho Quality logo
  Đã rút