shivashankar93 Avatar

Các bài tham dự của shivashankar93

Cho cuộc thi Quality logo

 1. Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Graphic Design cho cuộc thi Quality logo
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 76
  Bài tham dự #76 về Graphic Design cho cuộc thi Quality logo
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Quality logo
  Graphic Design Bài thi #37 cho Quality logo
  Graphic Design Bài thi #37 cho Quality logo
  Graphic Design Bài thi #37 cho Quality logo
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Quality logo
  Đã rút