allejq99 Avatar

Các bài tham dự của allejq99

Cho cuộc thi RRSC T-Shirt Design

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi RRSC T-Shirt Design
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi RRSC T-Shirt Design
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi RRSC T-Shirt Design
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi RRSC T-Shirt Design
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi RRSC T-Shirt Design
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi RRSC T-Shirt Design
  Đã rút