1. Á quân
  số bài thi 49
  Bài tham dự #49 về Graphic Design cho cuộc thi ReCreation Of a JPG Image with the transparent effect
  Graphic Design Bài thi #49 cho ReCreation Of a JPG Image with the transparent effect
  Graphic Design Bài thi #49 cho ReCreation Of a JPG Image with the transparent effect
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi ReCreation Of a JPG Image with the transparent effect
  Graphic Design Bài thi #36 cho ReCreation Of a JPG Image with the transparent effect
  Graphic Design Bài thi #36 cho ReCreation Of a JPG Image with the transparent effect
  0 Thích