thecooldesigner Avatar

Các bài tham dự của thecooldesigner

Cho cuộc thi ReDesign a Logo for our company

 1. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi ReDesign a Logo for our company
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 88
  Bài tham dự #88 về Graphic Design cho cuộc thi ReDesign a Logo for our company
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 87
  Bài tham dự #87 về Graphic Design cho cuộc thi ReDesign a Logo for our company
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi ReDesign a Logo for our company
  Bị từ chối
  0 Thích