MridhaRupok Avatar

Các bài tham dự của MridhaRupok

Cho cuộc thi ReDesign a logo

 1. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi ReDesign a logo
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi ReDesign a logo
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi ReDesign a logo
  1 Thích