dannnnny85 Avatar

Các bài tham dự của dannnnny85

Cho cuộc thi (Re-)Design icons of iOS app for usage iOS 7

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi (Re-)Design icons of iOS app for usage iOS 7
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi (Re-)Design icons of iOS app for usage iOS 7
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi (Re-)Design icons of iOS app for usage iOS 7
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi (Re-)Design icons of iOS app for usage iOS 7
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi (Re-)Design icons of iOS app for usage iOS 7
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi (Re-)Design icons of iOS app for usage iOS 7
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi (Re-)Design icons of iOS app for usage iOS 7
  1 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi (Re-)Design icons of iOS app for usage iOS 7
  Graphic Design Bài thi #1 cho (Re-)Design icons of iOS app for usage iOS 7
  1 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi (Re-)Design icons of iOS app for usage iOS 7
  0 Thích