Freelancer: designerrussel28
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo Design

I hope you will like this. If you want any modification please tell me that, I'll modify that. Thank you.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    4
                   cho                     Recreate Logo
Bài tham dự #4

Bảng thông báo công khai

 • sandroshubladze
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 5 tháng

  Please adjust colors and try provide on white background. Thank you

  • cách đây 5 tháng
  1. designerrussel28
   designerrussel28
   • cách đây 5 tháng

   Come To Chat Box.

   • cách đây 5 tháng