pavel2017 Avatar

Các bài tham dự của pavel2017

Cho cuộc thi Recreate a Video Animation

 1. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Recreate a Video Animation
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Recreate a Video Animation
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Recreate a Video Animation
  Đã rút