JennieF Avatar

Các bài tham dự của JennieF

Cho cuộc thi Recreate old high school graduation design for a T-Shirt

 1. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Recreate old high school graduation design for a T-Shirt
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Recreate old high school graduation design for a T-Shirt
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Recreate old high school graduation design for a T-Shirt
  Bị từ chối
  0 Thích