JennieF Avatar

Các bài tham dự của JennieF

Cho cuộc thi Recreate old high school graduation design for a T-Shirt

 1. Á quân
  số bài thi 4
  Graphic Design Bài thi #4 cho Recreate old high school graduation design for a T-Shirt
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 3
  Graphic Design Bài thi #3 cho Recreate old high school graduation design for a T-Shirt
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 2
  Graphic Design Bài thi #2 cho Recreate old high school graduation design for a T-Shirt
  Bị từ chối
  0 Thích