geronimorubioart Avatar

Các bài tham dự của geronimorubioart

Cho cuộc thi Re-create/redesign image attached

 1. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Re-create/redesign image attached
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Re-create/redesign image attached
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Re-create/redesign image attached
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Re-create/redesign image attached
  Đã rút