geronimorubioart Avatar

Các bài tham dự của geronimorubioart

Cho cuộc thi Re-create/redesign image attached

 1. Á quân
  số bài thi 10
  Graphic Design Bài thi #10 cho Re-create/redesign image attached
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 17
  Graphic Design Bài thi #17 cho Re-create/redesign image attached
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 9
  Graphic Design Bài thi #9 cho Re-create/redesign image attached
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 8
  Graphic Design Bài thi #8 cho Re-create/redesign image attached
  Đã rút